Węzły karmiczne

Czym są  węzły karmiczne?

Zacznijmy od tego, że może je dostrzec osoba mająca dar jasnowidzenia. Osoba z darem jasnoczucia może je zauważyć energetycznie, zaś ktoś, kto potrafi diagnozować po objawach, może domniemywać, że chodzi właśnie o ten typ blokad energetycznych.
Niestety, dla osób niewidzących energii, potrzebny jest krótki opis tego, czego nie zobaczą.
W systemie jogi zdrowia czy kundalini jogi mówi się o 3 kanałach biegnących wzdłuż kręgosłupa. Są to wg sanskrytu: sushumna oraz ida i pingala. Sushumna to główny kanał, biegnący jakby w miejscu rdzenia kręgosłupa. Pozostałe biegną obok kręgosłupa, po jego bokach i w omawianym temacie mają mniejsze znaczenie lub nawet mogą go nie mieć w ogóle.
Węzły  karmiczne znajdują się na ogół na kanale głównym – Sushumna. Są widoczne jako zgrubienia energetyczne, zabrudzone, szare lub czarne. Blokują wtedy przepływ energii przez główny kanał. Powód ich powstania to sprzeczne – splątane wewnętrznie intencje i emocje związane z pewnymi tematami, ważnymi dla naszego życia w związkach i w materii. Czasami mogą dotyczyć tematów duchowych. Aby powstał węzeł karmiczny, sprzeczne intencje muszą być długo podtrzymywane. Czasami trwa to od wielu wcieleń i mimo rozwoju świadomości, w tym temacie nic się nie zmienia.
Czasami spotykam się z kilkoma węzłami karmicznymi nałożonymi na siebie (tzw. węzły gordyjskie). Są one dużo silniejsze, większe i mocniej blokują przepływy energii. Na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić od zwykłych węzłów. Jednak fakt, że są one większe, powinien skłaniać do zastanowienia. Zdarza się, że węzły  karmiczne mogą blokować przepływy energii w innych kanałach energetycznych, które w medycynie chińskiej nazywa się meridianami. Wtedy są one skutkiem urazów lub długotrwałego stresu.

Usuwanie / kasowanie węzłów  karmicznych – to poważny i odpowiedzialny zabieg. Otwiera nowe możliwości, częściowo oczyszcza karmę i ułatwia zmianę intencji. Jest szczególnie pożyteczny, gdy stanęliśmy w martwym punkcie i nie potrafimy się zdecydować, czy przebić się przez mur wewnętrznych ograniczeń, schematów, przekonań, zakazów, nakazów i tabu; gdy mamy problemy zdrowotne, finansowe, partnerskie, rodzinne, zawodowe; gdy mamy stany lękowo-depresyjne, fobie itd.

Zabieg jest wstępem do SAMODZIELNEJ pracy nad ugruntowaniem nowych, pozytywnych wzorców postępowania i nowych przyzwyczajeń, które dotychczas z powodu wewnętrznego konfliktu wydawały się niemożliwe do zrealizowania lub nie do przyjęcia.

Podczas jednego zabiegu kasuję / rozpuszczam lub rozluźniam jeden lub kilka węzłów karmicznych. To w zasadzie wystarcza na ok.  30 dni  zmian, jakie wynikają z naruszenia blokad energetycznych i mentalnych, które im towarzyszą.

Działam tylko z poziomu wysokoenergetycznego i duchowego (Nadświadomość i Duch Św.).

EFEKT ZABIEGU ZALEŻNY JEST PRZEDE WSZYSTKIM OD GOTOWOŚCI KLIENTA DO ZAAKCEPTOWANIA ZMIAN i od współpracy z uzdrowicielem. Dlatego ważne jest, by na zabieg udać się do osoby, której się ufa.
Zabiegi te wykonuję również na odległość ( na odległość bezpiecznej pracuje się min. z osobami mającymi syndrom BPD).

Zabieg polega na docieraniu do węzłów karmicznych poprzez wir korony. Po drodze znajduje się mózg, który harmonizuję z polem serca. Pierwsze napotkane węzły karmiczne wiążą się z szyszynką i przysadką mózgową. Ich uwolnienie (rozpuszczenie) wymaga oczyszczenia tych gruczołów, ale nie każdy ma ten problem. Następnie kieruję energię coraz niżej, aż do napotkania kolejnego węzła. Rozpuszczam go albo naruszam i po jakimś czasie odblokowuje się kanał przepływu energii na tyle, że mogę pójść dalej. Odblokowuję kanał Sushumny i mogę dojść do najniżej położonych blokad energetycznych i naruszyć je lub rozpuścić.

Ilość powtórzeń zabiegów jest indywidualna i zależy od obciążeń karmicznych.

Po co to robić?

Zabiegi pomagają w uwolnieniu się od wszelkich ograniczeń, które towarzyszą nam od wielu lat a nawet wieków. Dzięki czemu odczuwamy wewnętrzną przestrzeń do nowych decyzji, działań i pozytywnych zmian w swoim życiu. Ci, którzy  korzystali już z zabiegów, zauważają, że taki  zabieg jest skuteczniejszy i przynosi głębsze uwolnienie, niż kilka sesji trwających godzinami ( np. na darschanach).

 

Dotłumaczenie zagadnienia:

 

Węzły karmiczne przejawiają się na poziomie:

– mentalnym oraz

– materialnym.

Na poziomie mentalnym węzły karmiczne odzwierciedlają się w postaci np. ciągłego pecha, niepowodzeń, braku natchnienia, braku możliwości otrzymania miłości, osiągnięcia uznania i spokoju i innych.

Na poziomie materialnym  węzły  karmiczne przejawiają się w postaci ciągłych konfliktów z otoczeniem, w notorycznym braku pieniędzy, chorób, nieszczęść różnego rodzaju.

Nie należy myśleć, że osoby cierpiące z powodu różnych problemów karmicznych, obciążyły swe sumienie popełnieniem okropnych przestępstw oraz w związku z tym muszą cierpliwie to znosić. Raczej należy na to patrzeć jak na szkołę, w której nas uczą, ponieważ sami nie możemy się nauczyć, a jeśli nie chcemy się uczyć, to i tak zostaniemy do tej nauki zmuszeni.

Będąc w stanie ciągłego niezadowolenia, żalu, smutku, „cierpienia”, narzekając na wszystko i wszystkich zapominamy, że nasze wyobrażenia mają charakter przejściowy, opierają się na powierzchownym odbiorze rzeczywistości. Przyjmując stan rzeczy takim, jakim jest, nie szufladkując oraz nie osądzając uczymy się miłości, dobra, wybaczania oraz głębokości zrozumienia.

Istnienie węzłów karmicznych u dzieci spowodowane jest istnieniem tego typu węzłów u rodziców, a przede wszystkim u matek. Dusza przychodząc na świat  odpracowuje węzły karmiczne utworzone w trakcie poprzednich wcieleń, z czego wynika wybór rodziny, w której rodzi się dziecko.

Rodziców otrzymujemy nie przypadkowo, ale w związku z tym, jak zbudowaliśmy swoje życie w poprzednim wcieleniu. Te okoliczności, na które nie byliśmy w stanie wpłynąć (rodzice, warunki, w których się urodziliśmy, całokształt cech dziedzicznych itd), nie są spowodowane dowolnym wyborem. Sami wybieramy swoich rodziców. Wypożyczamy biologiczne ciało od przodków ( z zapisanym DNA od przodków – wzorcami, genami).

Karma nie jest tylko zwykłą pamięcią dobrych oraz złych uczynków z poprzednich wcieleń, ale całokształtem karmicznych przesłanek oraz wpływów całego wachlarza zdarzeń i jest tym czynnikiem, który kształtuje naszą przyszłość. Wpływ poprzednich wcieleń przejawia się tylko w tym przypadku, kiedy są stwarzane określone warunki wzmacniające oddziaływanie problemu karmicznego poprzedniego wcielenia (powielanie).

Gdy dziecko rośnie, staje się starsze wciąż ma związek z rodzicami, przyjmując na siebie ich problemy karmiczne, ale również samo jest w stanie już zapracować na swoją osobistą karmę. Dziecko ma własne lęki, urazy, a wyciągając mylne wnioski buduje swój światopogląd. Zaczyna się naturalny proces poznania otaczającego go świata. Niestety rodzice również negatywnie programują dziecko. Rodzice oraz osoby dorosłe (m.in. rodzina, dziadkowie, sąsiedzi, nauczyciele, krewni) okazując wpływ na dziecko oraz mając własne systemy wartości zazwyczaj za bardzo narzucają je dzieciom. Często wyznawane przez dorosłych wartości ( wzorce, schematy, przekonania … zapisane w DNA przodków) są błędne. Narzucając dziecku system wartości i przekonań, dorośli zamykają przed nim świat, odbierają możliwość własnego poznania. We wczesnym wieku szkolnym dziecko najaktywniej poznaje świat, gromadzi informacje oraz tworzy swoje pierwsze światopoglądy. Poznaje również określone prawidłowości, które dotyczą przyrody oraz relacji międzyludzkich. W wieku tym mija dziecięca elastyczność, lekkość, spontaniczność, radość, bezpośredniość oraz umiejętność odbierania życia takim jakim jest. Dziecko zaczyna bardziej polegać na doświadczeniu niż na intuicji. W okresie dojrzewania dziecko zaczyna zawiązywać własne węzły karmiczne, będąc pod wpływem niektórych pomyłkowych postanowień związanych z tym okresem oraz wywołanych m.in. nastoletnią wyniosłością, cynizmem i maksymalizmem. Pogarda u nastolatków pojawia się wraz z uświadomieniem sobie, że jest dorosłą osobą. Przyszłość jawi się w tym wieku zbudowana na domysłach, zapożyczeniach oraz przypuszczeniach często opartych na scenariuszach z filmów oraz powieści. Zdolność do osądzania, dzielenia świata na białe oraz czarne, wynika z braku doświadczenia.

Człowieka w wieku dojrzałym cechuje większa cierpliwość, elastyczność. Ale również w tym wieku może trafić w pułapkę swoich błędnych wniosków. Zazwyczaj dorosła osoba ma zbudowany własny logiczny system, który jest całokształtem różnego rodzaju szablonów – schematów, przekonań, wierzeń oraz preferencji. Natomiast może nastąpić taka chwila, kiedy ten system zawiedzie, co powoduje powstanie urazu albo pojawienie się lęku, który przesłoni cały świat. Starość to etap podsumowania. Wszystko, na co zapracował człowiek w trakcie całego życia widać, jak na dłoni: całokształt traum,  urazów, doświadczeń życiowych oraz nabytych chorób – to wszystko jak papierek lakmusowy pokazuje, jaki bagaż zabierze ze sobą do następnego życia.

Węzły karmiczne obciążają duszę, są kamieniem u nogi. Należy się ich pozbywać, zrzucać swe problemy jak zbędne obciążenie. Żeby odnaleźć w sobie siły oraz tego dokonać, należy najpierw doświadczyć ponownie tych emocji, które sprowokowały powstanie węzłów. Naszymi działaniami kieruje nie tylko świadomość, najczęściej nasze działania oraz uczynki są ukierunkowane przez podświadomość.

Węzeł karmiczny to reakcja wszechświata na dokonanie przez nas niewłaściwego wyboru, który pociągnął za sobą zachwianie kosmicznej równowagi – harmonii. Nam wszechświat proponuje w zamian cykl środków wychowawczych, pomocnych przy uniknięciu negatywnych emocji, niezadowolenia, braku miłości do siebie oraz świata. Przede wszystkim węzły karmiczne są spowodowane przez nieprzyjazny stosunek do świata, szufladkowanie, którego dokonuje świadomość ludzka w stosunku do wszystkiego, co nas otacza. Choroby, wrogie zachowania, zgniłe myśli, nieczyste intencje oraz wynikające z tego wszystkiego niepowodzenia wskazują nam, jakimi działaniami zakłócamy równowagę wszechświata.

Przez całe nasze życie ciągle dokonujemy wyborów, podejmujemy decyzje i różnego rodzaju działania, dokonujemy prób, popełniamy błędy,  ponosimy porażki, spadamy oraz znowu podnosimy się itd i kontynuujemy naszą podróż życiową. Myśląc tworzymy myślokształty, które budują świat dookoła nas. Kiedy dokonujemy niewłaściwego wyboru, to pociąga za sobą niewłaściwy uczynek i nasza równowaga zostaje zachwiana. Wtedy zaczyna działać prawo karmy, aby przywrócić równowagę. W życiu wygląda to w sposób następujący: aby przepracować negatywne skutki karmy potrzebne są takie warunki, które z jednej strony wymuszą na nas działanie ukierunkowane na naprawienie błędów, z drugiej nie pozwolą na ich ponowne popełnienie.

Przyszłość  – to uleczona przeszłość

20 komentarzy

 1. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so
  I came to take a look. I’m definitely enjoying the
  information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and terrific style and design.

 2. Hi there it’s me, I am also visiting this website on a regular basis, this web site is actually good and
  the people are really sharing good thoughts.

 3. Howdy! This post couldn’t be written any better! Reading through
  this post reminds me of my good old room mate! He always
  kept talking about this. I will forward this write-up to him.

  Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 4. hi!,I really like your writing so much! share we keep in touch
  more about your article on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem.
  Maybe that is you! Looking forward to see you.

 5. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m
  impressed! Very useful info specifically the last
  part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time.
  Thank you and best of luck.

 6. When someone writes an post he/she maintains the plan of a user
  in his/her mind that how a user can understand it.

  Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.
  Thanks!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *