Agma ochronna dla kobiet

Zalecamy słuchania mantry:

Słowiańska Agma Ochronna dla Niewiast

link:
https://www.youtube.com/watch?v=8S0umGH2PrA
Słowiańska Agma ~RAGA GARA CHRON~
,,Słowiańska mantra nazywana jest ogma, albo agma (od ognia i mieć/móc/moc/mać-macierz/imać – dające żar, nadające moc/energię/życie. Ogma to inaczej mogta – mogtowija – magija, magia. Ogma/mogta/modła/agma składa się (nie tylko ale także) z czarownych mantrowych sylab związanych z bóstwem: np. ~RAGA GARA CHRON~, albo TRADO ISTRA WESE JARGA ŁADODEJA.
Każde z tych słów jest świętą runą głagołem- dźwiękiem mowy-rzykania i magicznym znakiem.
Np. Ładodeja to dziełanie/dawanie/nadawanie dźwiękiem i znakiem Ładu, a jednocześnie odwołanie się do bogów Ładu – Uładzenia Świata, Uk-Ładu – tworzenie odpowiednich myślokształtów.
Ogma powtarza tę mudrę tak jak czynią to mnisi w Tybecie. Om mani padme hum – to mantra/mudra działająca wewnętrznie wibracjami na osobę, która powtarza mantrę. Poszczególne dźwięki sylab mają wnikać w istotę człowieka i przekształcać sześć uczuć, przeszkadzających w drodze do oświecenia. Takie samo jest działanie słowiańskich mudr i ogmat/agmat.”
Raga (Рага) Daje siłę do działania kanalizując silne emocje.
Wzmacnia efekty zaklinań i sprzyja marzeniom.
Chroni przeciwko nieprzychylnym myślom kierowanym z zewnątrz.
[помогает предчувствовать грозящую опасность.- Pomaga przewidzieć niebezpieczeństwo.]
Gara (Гара) Wzywa strzegące kobietę Moce (istoty, energie lub zmarłych przodków) dla wsparcia w trudnych chwilach i wyprowadzenia z problemu. Budzi uczucie otuchy.
Chron (Хрон) Zatrzymuje wir niepowodzeń, uwalnia od ,,wampirów energetycznych” i tworzy barierę ochronną [защищает от иепристойность.- przed wpływem tego co niesubtelne].
Działanie tej runy jest ściśle zależne od wnętrza osoby wymawiającej tę agmę.
Słowiańscy znachorzy i kapłanki korzystali z siły mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami w których zawarta jest moc przemiany rzeczywistości. Wibracja dźwięku to podstawa wszechświata. Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały. Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy.
Agma (Агма)- Słowo mocy, przy wymowie którego uruchamia się mechanizm sprzyjający energetycznej przemianie na poziomie ciała lub umysłu. Agmy składają się głównie z jednego, dwóch lub (rzadko) trzech słów. 
Nie staraj się zrozumieć Agmy. Jest to runa, słowo, dźwięk otwierający osobę, która go wymawia. Dźwięk przemieniający osobę, która go wymawia, a tym samym przemieniający okoliczności i rzeczywistość.
Pozdrawiamy i otulamy sercami
Z Miłością
Bożena i Włodzimierz