Samoświadomość – wyzwolenie

ŚWIADOMOŚĆ / SAMOŚWIADOMOŚĆ – wyzwolenie z samsary

 

Czy chcesz stać się świadomym przewodnikiem dla siebie i innych dusz?

 

Chcieliśmy się z Wami podzielić naszym punktem widzenia i zdobywaną wiedzą!

Mówić będziemy  o świadomości kwantowej – „umyśle kwantowym”,  

              czyli „ świadomości wszystkich świadomości”,                                           

      bowiem  WSZYSTKO  POSIADA  SWOJĄ  ŚWIADOMOŚĆ

 która zawiera wszystkie rodzaje świadomości:

 nadświadomość ( najwyższa Boska mądrość, wyższe ja, które nie posiada ego)

 świadomość ( średnie ja, które nie posiada ego)

♥  podświadomość ( niskie ja, które posiada ego).

 I tu szczególnie zwrócimy uwagę na naszą podświadomość, czyli ego – bolesną naszą tożsamość – tzw. „chwytający umysł”. 

Czym jest ten „chwytający umysł”?  Dlaczego się tego chwyta?

 On chwyta się wszystkiego, co wywołuje w nas: ból, cierpienie, konflikt, pomieszanie, przygnębienie, depresję, rozpacz, beznadziejność, zranienie, rozdarcie, rozterkę, smutek, strach, lęk, zazdrość, gniew, nienawiść, zagubienie, żal, pretensje… ( bo tak jest skonstruowany! to jego „pokarm”, żywi się negatywnymi emocjami i stanami w których tkwimy, gdyż chce żyć – przetrwać- jest tzw. pasterzem cierpienia i bólu), a my go dokarmiamy będąc w tych niskich stanach emocjonalnych. Chwyta się wszelkich sposobności: chorób, bólu fizycznego, bólu psychicznego, bólu oczekiwań, bólu oddzielenia, negatywnych myśli i emocji, dosłownie wszystkiego co nas ogranicza.

Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego ( nie uświadamialiśmy sobie), że ego karmi się energetycznie naszymi wszystkimi negatywnościami i cierpieniami, gdyż bez tego pokarmu przestałoby istnieć, bo jest świadome siebie!

Samoświadomość jest to:

 rozpoznanie, obecna „przytomność”, przebudzenie, czysta świadomość samego siebie

–  poznanie samego siebie, zwłaszcza naszej „bolesnej tożsamości”, która przeszkadza nam żyć na co dzień.

–  uwolnienie się z „chwytającego umysłu”, czyli negatywnych myśli, emocji, stanów, uczuć, reakcji, nastrojów, zachowań oraz bólu psychicznego, fizycznego, oczekiwań i lęków

– czyste światło poznania wewnętrznej prawdy, które rozpuszcza, uwalnia ciemność ignorancji. Ono rodzi się z mądrości, uzdrawia na wszystkich poziomach, prowadzi do przebudzenia/oświecenia

– mądrość rozróżniająca [odróżniająca to, co pochodzi z Rzeczywistości i Prawdy ( z serca) od tego co pochodzi z iluzji i fałszu ( z umysłu – ego)].

–  odpowiedzialność za to, co mówimy, myślimy, czynimy (działamy)…za całe swoje życie!.

– nieodzowną przesłanką samoświadomości jest umiejętność dokonywania właściwych wyborów.

Kiedy jest świadomość siebie wszystko się zmienia!

Samoświadomość jest najważniejszym lekarstwem w całym Twoim życiu.

 To samorealizacja, samourzeczywistnienie – umiejętność widzenia świata bez zniekształceń, takiego jakim jest naprawdę, przeżywania życia w jego pełni i chwytania każdej chwili (tzw. ciągła uważność), brak przywiązania do jakichkolwiek przyjemności narkotycznych i nałogów, w tym do krytykanckiego oceniania sytuacji i innych ludzi oraz chorobliwie emocjonalnego reagowania na ich oceny (tak pozytywne jak i negatywne). Zanika także strach przed śmiercią i lęki. Przebudzona osoba posiada wciąż uczucia, tak pozytywne jak i negatywne, jednak wkracza z radością we wszelkie okoliczności życia, nie dzieląc ich kategorycznie na dobre czy złe i pozostaje w stabilnym stanie harmonii ze światem. Osoba przebudzona raczej postrzega tak dobre jak i złe strony każdej sytuacji widząc dodatkowo rzeczy i sprawy z różnych perspektyw.

Mówi się, że oświecenie uwalnia do bólu, a nie od bólu i tak jest w początkowych etapach procesu samourzeczywistnienia jaźni. Pozwala widzieć świat taki, jakim on jest, wraz z całym cierpieniem w nim zawartym i mimo to prowadzić w takim świecie wrażliwe, pełne i radosne życie. Uwolnienie od bólu byłoby zafałszowaniem obrazu świata. Cierpienie jest wciąż obecne, ale tylko w odniesieniu do teraźniejszości, błyskawicznie zanika wraz ze zmianą chwilowych okoliczności. Celem najwyższym jest  wyzwolenie polegające na pozbyciu się uwarunkowań, a w konsekwencji wyzwolenie od konieczności wcielania w materialnym świecie. Jest wyzwoleniem od kołowrotu wcieleń, ustaniem łańcucha przyczyn i skutków zmuszającego jaźń, duszę do powrotu w świat materialny.

Droga do wyższych poziomów świadomości

Dobrze jest, gdy potrafimy czerpać siłę z własnego wnętrza (przestrzeni serca) i wzmacniać się wewnętrznie tak, by z łatwością móc przeważać w sobie każdy stan słabości, ale dzieje się to dość rzadko i najczęściej potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, od kogoś, u kogo wyczuwamy większą siłę wewnętrzna niż w sobie, jak i otwartość na to, by nas wesprzeć lub nam bezpośrednio pomóc. Nie zawsze trzeba wtedy zwracać się bezpośrednio do kogoś, od kogo czujemy, że możemy taką siłę uzyskać, czasami wystarczy myśl o kimś, kogo znamy, a kto dotarł w swym rozwoju na poziom wyższy i już płynie do nas energia wsparcia przez Wyższe Ja tej duszy, do wyższego Ja w nas i w dół do części nas samych, które tego potrzebują. Takie wsparcie możemy także uzyskiwać od wyższych sił modląc się w czystej intencji z poziomu serca lub wyrażając na głos samą gotowość ( wewnętrzna czysta intencja z umysłu i serca), a zawsze zjawi się energia, gotowa by nam pomóc. To, na ile z niej skorzystamy i na ile będziemy otwarci, by przyjąć jej wystarczająco dużo do tego, by wzmocnić swoją wolę, to już zależy od naszej determinacji i gotowości, by coś zmienić w sobie i swoim życiu. Pamiętajcie! Gdy poddacie się całkowicie zwątpieniu i uruchomicie siłę np. poprzez gniew lub wściekłość, co bywa wyzwalające – powoduje to dość duże zniszczenia w Waszej energetyce wewnętrznej.

Tylko dusze, które rozumieją głębiej proces przejścia ścieżki duchowej będą wiedziały, że tylko przewodnik znajdujący się na wyższym poziomie świadomości potrafi przeprowadzić przez wszystkie poziomy emocjonalne tak, by doprowadzić dusze do poziomu, gdzie już sama będzie mogła sobie poradzić dalej.

Stawanie się świadomym przewodnikiem dla siebie i innych dusz nie jest czymś trudnym, choć warto uczynić wszystko ( świadomie praktykując na co dzień), byśmy nauczyli się prowadzić najpierw samych siebie korzystając w sobie z tego, co w nas najbardziej inspiracyjne, z własnej mądrości wewnętrznej.

Przyjęcie odpowiedzialności w pełni świadomej za podróż zwaną życiem, od początku do końca jest kluczem do uzdrowienia i do wolności.

Człowiek w pełni przebudzony rozpoznaje swoją tożsamość wraz z tą bolesną tożsamością (ego) i rozpoczyna swoją nową podróż. Wówczas pełna świadomość i wysoka wibracja nowych energii manifestuje się pozytywnie we wszystkich działaniach człowieka.

Czasami trzeba do tego zwyczajnie dorosnąć, a czasami trzeba nauczyć się od tego, kto już tą drogą kroczy, ale to żadna ujma na honorze duszy, gdy będąc przewodnikiem dla innych sama także poddaje się przewodnictwu, bo tak jest to właściwie i pięknie układane, że warto kroczyć tą ścieżką samourzeczywistnienia – samoświadomości – samorealizacji.

 

Pamiętajmy, że:   PRZYSZŁOŚĆ  –  to  ULECZONA   PRZESZŁOŚĆ

 Twoje życie jest w Twoich rękach!

Jak zmienić i uzdrowić swoje życie?

Jak zmienić przekonania, które nas blokują?

Czy to Ty tworzysz swoje przekonania, czy Twoje przekonania tworzą Ciebie?

Czy chciałbyś wyzwolić się od swoich uwarunkowań i zwrócić w kierunku prawdziwego siebie?

Czy chciałbyś odkryć i zrealizować swoją zdolność do kreowania  Twojego życia, jakiego naprawdę głęboko pragniesz?

Czy myślisz, że to co Ciebie spotyka wynika z Twojego przeznaczenia i nie możesz tego zmienić?

Czy uważasz, że Twoje życie składa się z porażek i że nie możesz nic zrobić, aby to zmienić i że nie masz wyboru?

Rozpoznaj swoje przekonania, które Cię ograniczają i uświadom sobie, że  to one Cię warunkują!  Uznaj to, że jesteś ograniczana/-y przez własne przekonania i zdecyduj, że nadszedł czas, aby minione doświadczenia pozostawić za sobą i prowadzić dalej życie takie, jakiego pragniesz w swoim sercu.

Ale zwiódł nas nasz umysł, nasze myśli, zwiodło nas nasze życie, zwiodły systemy, schematy, przekonania, ograniczenia, w których tkwimy, żyjemy. A przecież Twoja dusza poszukuje głębokiego spokoju, Twoja dusza pragnie bezgranicznej wolności. Wolności od: smutku, cierpienia i bólu, wszelkich przywiązań, schematów, programów, ograniczeń, uzależnień, kodów, blokad, negatywnych myśli i emocji…, narzucanych nam przez tysiące, nawet miliony lat naszych inkarnacji.

Uwolnij się od nich i żyj według pozytywnych wzorców:

– unikaj obwiniania siebie i innych

– ten związek lub obecna sytuacja kryją w sobie błogosławieństwa

– gdy uwolnisz się od złości, pojawi się twórcze rozwiązanie sytuacji

– skup się na tym, czego pragniesz!, a nie na obawach, lękach, ocenach, krytyce, narzekaniach…

Dorastaliśmy w społeczeństwach, w których brakowało wspólnotowej więzi, gdzie od dzieciństwa negowano naszą indywidualność i kreatywność. Jednocześnie przechodziliśmy trening dostosowania się do toksycznego systemu społecznego. W efekcie mamy nie najlepsze doświadczenia w grupie: bycia obśmianym, wykpionym, wyzwanym, wyszydzonym, nieuszanowanym, zlekceważonym czy gruboskórnie potraktowanym.

Sami teraz możemy zdobyć nowe doświadczenie, w naszej największej mocy, czyli w pełni otwartym, wrażliwym, delikatnym sercu, które drzemie w każdym mężczyźnie i kobiecie. To niezapomniane doświadczenie, za którym w głębi tęsknimy.

WSZYSTKO  POSIADA  SWOJĄ  ŚWIADOMOŚĆ!

Zapraszamy do unikalnej praktyki oczyszczania zewnętrznej i wewnętrznej ciemności –  oczyszczająca lampa oka ( drzwi do naszej świadomości):

Tenzin Wangyal Rinpoche – Cztery lampy (ang. The Four Lamps), Część I”

TŁUMACZENIE: Natalia Jelewska

 

Tenzin Wangyal Rinpoche – Cztery lampy (ang. The Four Lamps), Część II”

TŁUMACZENIE: Natalia Jelewska

 

Tenzin Wangyal Rinpoche – Cztery lampy (ang. The Four Lamps), Część IIIa”

TŁUMACZENIE: Natalia Jelewska

 

Proponujemy:

3 praktyki  CZYSTEJ  ŚWIADOMOŚCI (dot. psychiki, umysłu, ciała):

wg. starożytnych nauk tybetańskich Dzogczen prezentowanych przez nauczyciela Tenzina Wangyal Rinpoche.

Dzogczen oznacza całkowitą (czen) doskonałość (dzog), prawdziwy stan każdej istoty.  Dzogczen nie jest jednak żadną szkołą, czy sektą. Jest stanem wiedzy…Tradycja wielkiej perfekcji. To scieżka naturalnego stanu umysłu. Doskonałość jest tu osiągana poprzez ciągłą praktykę ważności – samoświadomości. Jest metodą nabywania wiedzy i odkrywania naszego prawdziwego stanu. Dzogczen uznawany jest za najwyższe nauki i praktykę w buddyzmie tybetańskim. 

 

Wyróżniamy 3 rodzaje świadomości:

 1. świadomość postrzegania siebie
 2. świadomość odczuwania siebie (uczucia)
 3. świadomość własnych działań 

Najprościej rozpoznać działania, później troszkę trudniej uczucia, a najtrudniej rozpoznać postrzeganie siebie – tej podstawy. Prawdziwa zmiana zachowania wynika z samourzeczywistnienia, im go więcej tym większa swoboda zmiany własnych zachowań. A więc najpierw rozpoznawaj, jak działasz? Nawet, jeśli będziesz miał z tym problem, to przyjrzyj się, co inni o Tobie mówią. Pomyśl o tym pozytywnie i bądź bardziej otwarty, jeśli dostaniesz od innych tzw. „zwrotkę” na swój temat, to zobaczysz, w jaki sposób możesz coś w sobie zmienić, swoje zachowanie bądź działanie! Jeżeli czyjaś krytyka lub ocena nie ma żadnych podstaw, wówczas nie musisz sobie tym zawracać głowy, pozwól temu odejść, ale jak coś się pojawia i zareagujesz, wtedy przyjrzyj się temu uważnie, może jednak uda Ci się rozpoznać np. niewłaściwe swoje jakieś nawykowe, schematyczne zachowanie, którego wcześniej zapewne sobie nie uświadamiałeś (aś). 

Praktyka:

 1. ŚWIADOMOŚĆ świętego żywiołu przestrzeni w ciele / całe nasze ciało, miejsca chorobowe/

Wspomagające  medytacje:

 

♥ Medytacja przestrzeni w ciele, oddechu i umyśle

 

 

♥ TWR – Medytacja ciała, mowy i umysłu cz.1

 

♥ Leczenie świadomością drogocennych wiatrów

https://www.youtube.com/watch?v=cixBbOhrRmU&t=60s

 

Wspomagające wykłady:

Wprowadzenie do wiekuistego ciała

https://www.youtube.com/watch?v=_zxeCqaIxpU&t=908s

♥ Moc czystej świadomości. Instrukcje dzogczen

https://www.youtube.com/watch?v=42heLDIO7zQ

♥ TWR – Odwieczne ciało, pytania i odpowiedzi

https://www.youtube.com/watch?v=Kzrfy0CaFuI&t=1s

♥ Leczenie świadomością drogocennych wiatrów pytania i odpowiedzi

https://www.youtube.com/watch?v=nF-hivC1MzU

 

 1. ŚWIADOMOŚĆ świętego żywiołu przestrzeni w oddechu /serce i płuca/

♥ Oddechowa medytacja z żywiołem przestrzeni

https://www.youtube.com/watch?v=IuHoELEiY0s

 

 1. ŚWIADOMOŚĆ świętego żywiołu w umyśle / w kanale centralnym/

 

Medytacja świętego żywiołu przestrzeni w umyśle

 

https://www.youtube.com/watch?v=42heLDIO7zQ

 

 

Wyróżniamy:

5 podstatwowych trucizn  (negatywnych emocji):

 1. Ignorancja (brak samo-urzeczywistnienia, brak czystej  świadomości, niewidzenie Prawdy)
 2. Przywiązania /chciwość/pożądania
 3. Gniew i wszystkie pochodne “negatywne” emocje: złość, zawiść, nienawiść, frustracja, lęk, strach…
 4. Zazdrość
 5. Duma /Pycha/Lenistwo

To są największe trucizny, które nas niszczą. One powodują całą egzystencję „samary” – cierpienie, każdy konflikt, ból, oddzielenie, pomieszanie, lęk, każdą chorobę, której doświadczamy w ciele i umyśle. Ból umysłowy głównie związany jest z ignorancją i dumą /pychą.

Jeżeli je rozpoznamy i mamy ich świadomość, wówczas są naszymi wyzwolicielami ( przypominają o uwolnieniu!) – służą naszemu przebudzeniu!

Zdaj sobie sprawę z tego KIM NIE JESTEŚ!  Wyraźnie to rozpoznaj!

Nie jesteś własnym bólem, nie jesteś swoim ciałem, nie jesteś swoimi negatywnymi emocjami, nie jesteś swoimi działaniami, ani własnością! nie jesteś produktem, nie jesteś umysłem, nie jesteś manifestacją gniewu, ignorancji, bólu, lęku, konfliktu…

Zdaj sobie sprawę ile energii i czasu już straciłeś (aś) z tym kimś, kim nie jesteś, więc te rozpoznanie jest cudowne!

 

KIM ZATEM JESTEŚ?

Jesteś czystą nieograniczoną przestrzenią!

Jesteś krystalicznie czystym nieograniczonym niebem!

Jesteś tą nieskazitelną świadomością, obecnością nieograniczonej świętej przestrzeni.

Manifestujesz radość, ciepło, miłość z tej właśnie przestrzeni, jesteś czystą manifestacją. Jesteś tą Miłością! Jesteś wiecznym świętym ciałem.

Jesteś esencją trzech ciał „kusum”– ciałem wiekuistym (nierozerwalnym stanem świętej przestrzeni i czystej świadomości – światłości, czystej pustki i klarowności). Zaufaj!

 

Lekarstwem na te  5 (pięć) trucizn  – jest  5 mądrości, poniżej: 

     1. Mądrość rozróżniająca

https://www.youtube.com/watch?v=daTFkxtDAVU

 1.  Mądrość zwierciadlana

https://www.youtube.com/watch?v=LWCxTew3mDA

 1. Mądrość pustki – 1 część

https://www.youtube.com/watch?v=sUAGRz3RdsI

 TWR Live. Mądrość pustki cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=5g8Z67ScFwI

4. Mądrość harmonii i równowagi

https://www.youtube.com/watch?v=LvyQSGIMwpE

 1. Mądrość wszechspełniająca

https://www.youtube.com/watch?v=U6mx_ineFXU&t=1s

 

 

Śpiewajmy: AAA-OM

A – jest dźwiękiem żywiołu przestrzeni ( oznacza pustkę)

OM – jest dźwiękiem czystej świadomości, klarowności ( oznacza świadomość, czystość)

 

                          Ufaj swojej pierwotnej wrodzonej mocy czystej świadomości!

 

 

To są nowe nauki…… bardzo nam pomagają, dlatego zachęcamy i polecamy z całego serca !!!

Owocem tych praktyk jest realizacja Tęczowego Ciała.

 

Tenzin Wangyal  – OM MA  TRI – mantra wyzwolenia z samsary