Terapia “OTWARTEGO SERCA”

Co to jest terapia “otwartego serca” i na czym polega?

 

Terapia “otwartego serca” – to  terapia w przestrzeni SERCA/MIŁOŚCI, ponieważ prowadzony przeze mnie cały zabieg terapeutyczny przebiega w najwyższych energiach – Boskiej Energii Miłości – poprzez  Esencję Boskości w sercu – Świątynię serca. 

Terapia “otwartego serca” jest najdoskonalszym sposobem uwolnienia się  dosłownie od wszystkich problemów, które zakłócają harmonię w naszym życiu, tj. służy całkowitemu wyeliminowaniu praprzyczyny  dysharmonii (chorób), problemów… i innych, w naszym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Tylko z PRZESTRZENI  SERCA może nastąpić TRWAŁE UZDROWIENIE/ULECZENIE !

Zabiegi polegają na bezpośrednim i świadomym połączeniu z pasmami wysokoenergetycznymi i duchowymi ( energiami z najwyższych  wymiarów).

Uzdrawiam umysł, ciało, duszę/psychikę, emocje i przestrzeń życiową (egzystencjalną). Przywracam Pierwotne Zapisy z Matrycy Stworzenia. Rozpuszczam węzły karmiczne i energetyczne. Uruchamiam na stałe aktywny kanał z wysokoenergetycznymi polami, dzięki któremu macie ochronę – zabezpieczenie przed niepowodzeniami życiowymi, tragediami, ciężkimi chorobami, lękami, negatywnymi „ciemnymi” energiami itd, które odcinają Was od radości, zdrowia,szczęścia, Miłości. A wszyscy dążymy do wyzwolenia z „ciemności”, czyli do: „SAT CHIT ANANDY”.

Pole serca -“pole Łaski”- cała Święta przestrzeń serca ( zintegrowane pole serca), w której zawierają się: serce fizyczne, serce Chrystusowe, serce duchowe, serce energetyczne: przedni aspekt serca “Święta Arka – Sanktuarium – Esencja”, tylni aspekt  serca tzw. “Święte serce” oraz grasica. Pole serca  ( Świątynia serca) jest szczególnym portalem wielowymiarowym, przez który bezpośrednio kontaktuję się z wielowymiarową rzeczywistością wszechświata, ze zwierzętami, roślinami i minerałami.

Pole serca kumuluje wszystkie bolesne przeżycia, traumy, wspomnienia, bóle… ze wszystkich naszych inkarnacji i z obecnego życia. Zapisy z poprzednich wcieleń zawarte są w  przestrzeniach karmicznych atomowych we wszystkich naszych ciałach, natomiast zapisy z obecnego wcielenia zawarte są w przestrzeniach międzykomórkowych we wszystkich naszych ciałach.  Stanowią one poważne blokady w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też w trakcie zabiegów stopniowo uwalniam, eliminuję, usuwam, rozpuszczam, transformuję… te zapisy, tyle ile można na dany moment, co prowadzi do szybszego otwarcia – uwolnienia “Mocy” z serca uczestnika, gdyż silna energia miłości płynąca z serca pozwala uwolnić to wszystko, co nam nie służy, szkodzi, blokuje, przeszkadza, hamuje, ogranicza… Zamknięte serce nie jest w stanie, ani dawać miłości, ani  jej przyjmować, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na wszystkie nasze związki: partnerskie, rodzinne i zawodowe, w ogóle ma przeogromny wpływ na całe nasze życie: zdrowie, finanse, szczęście…

W trakcie sesji docieram do Esencji serca – czystej Boskiej świadomości wewnątrz nas – Świętego miejsca w  wirze serca, najczęściej zamkniętego z powodu bolesnych traum, przeżyć z bliższej i dalszej przeszłości. Uwalniam negatywne emocje, od bólu wewnętrznego, smutku, tęsknoty…,  robiąc nową przestrzeń na miłość do siebie, do bliskich i całego otaczającego nas świata. Uwalniając ciężary z przeszłości stajemy się bardziej świadomi, zdrowsi, młodsi, spokojni, radośni, szczęśliwsi, po prostu WOLNI.  W procesie tym  jako terapeuta, przewodnik duchowy i kanał Światła, pomagam tym, którzy są zainteresowani poprawieniem swojego życia na wszystkich jego płaszczyznach, we wszystkich aspektach.

Uwalniam energetyczne blokady, rozpuszczam je w świetle Boskiej miłości, harmonizuję i pomagam w uzdrowieniu danego problemu (w większości przypadków z moich wieloletnich doświadczeń widzę konieczność zastosowania metody wybaczania, w celu uwolnienia od urazów, pretensji, żalów i wszelkich negatywnych emocji i relacji, które stanowią główny powód dzisiejszych niepowodzeń, nieszczęść, chorób, wypadków i wszelkiego życiowego dyskomfortu tu i teraz). Uwalniam zapisy i kody z poprzednich wcieleń.

W polach serca są kodowane nasze uczucia i emocje, co ma ogromny wpływ na nasze serce i jego pole, które jest tak olbrzymie, że wpływa na osoby znajdujące się wokół nas. Uwolnione z negatywnych emocji i uczuć (min. ze złości, gniewu, zawiści, nienawiści, bólu, lęku, strachu, żalu, pretensji, zazdrości, poniżenia, poczucia krzywdy, poczucia winy, pogardy, wstydu, poczucia winy, kompleksów i innych…) serce otwiera się na miłość do siebie, do bliskich, do życia., co z kolei umożliwia otwarcie się uczestnika sesji  na świadomą pracę z terapeutą oraz dotarcie do najboleśniejszych, bardzo głęboko ukrytych ran, przeżyć i wspomnień.

Terapia “otwartym sercem” harmonizuje nasze wszystkie związki, relacje z bliskimi i z otoczeniem. Uwalnia od stresu, lęków, strachu, urazów, bolesnych przeżyć, traum i wspomnień, braku poczucia bezpieczeństwa, niskiego poczucia własnej wartości, poczucia winy, bycia niegodnym, poczucia osaczenia, samotności, bezradności, bezsilności, wycofania, wypalenia, apatii…  Zmienia nasze nastawienie na bardziej przyjazny i pozytywny sposób doświadczania życia. Poszerza świadomość i zrozumienie sensu naszego życia. Napełnia miłością, spokojem, radością, empatią, harmonią, samoakceptacją. Odblokowuje kreatywność i twórczość. Daje poczucie radości, spokoju, spełnienia, lekkości i WOLNOŚCI. Poprawia relacje w teraźniejszości oraz z przeszłości – czasami bardzo odległej. Wnosi spokój i harmonię, wycisza do życia uczestnika sesji oraz tych, z którymi jest bezpośrednio związana. Uwalnia od negatywnych emocji. Umożliwia załatwienie tego, co na poziomie świadomym jest niewidoczne lub niemożliwe do załatwienia, czego nie jesteśmy świadomi, a co jest przyczyną dzisiejszych problemów (co jest nieuświadomione). Pomaga wejść na wyższy poziom świadomości (wyższe wibracje, podniesione myśli…) z szerszym polem widzenia i łatwiejszym sposobem komunikacji międzyludzkich.

Dzięki tej terapii  stajemy się wolni od ciążącej nam przeszłości, ponieważ uwalniamy wszystko, co nas boli, przeszkadza oraz blokuje pełnię naszego harmonijnego, szczęśliwego, spokojnego, spełnionego, radosnego, świadomego życia. Uwolnienie od bólu i ciężarów przeszłości ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie, ciało oraz urodę. Uwalniając bolesne przeżycia odblokowujemy na poziomie fizycznym ciało, ponieważ puszczając negatywne emocje, odblokowujemy przepływ energii w ciele. Terapia otwartego serca jest sposobem otwarcia siebie od wewnątrz.

W ludzkim świecie, miłość postrzegana jest jako akcja bądź uczucie, lecz nie jako forma wyższej inteligencji. Miłość, o której mówimy jest najwyższą Boską inteligencją , ale równocześnie jest ona najbardziej niezrozumianą kwestią w ludzkiej sferze

 W sercu dzieje się wszystko! A kluczem do życia w najwyższym stopniu spełnionego, bogatego, udanego jest otwarcie serca. Otwarte serce pozwala nam spojrzeć na życie w całkiem odmienny sposób;  pozwala przeżywać życie z pasją, w poczuciu sensu i celu. Robisz to, co uważasz za swoją powinność, żyjesz pełną piersią, płyniesz w oceanie Boskości.  Żyjąc z otwartym sercem, podpisujesz się pod wartościami takimi jak: miłość, radość, tolerancja, spokój i harmonia, empatia, współpraca i szacunek dla innych.

Terapia Miłością – to jedyna i najkrótsza droga do świadomego kontaktu

z naszym Boskim Źródłem Światłości

i dotarcia do praźródła przyczyny naszych wszystkich problemów, niepowodzeń, emocji…

Bożena    Włodek

 

ZAPRASZAMY  Z  CAŁEGO  SERCA!

 

tel. kontaktowy, zapisy:  500 157 874,  Bożena i Włodzimierz

 

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *